Sama-sama Diam

Sama-sama Diam

Kurnia Nur Prita Sari
Thursday, 28 February 2019, 15:00:33 1430 0
Sama-sama diam (dok. unsplash)
Sama-sama diam (dok. unsplash)

Bertatap tapi tak merasa

Merasa tapi diam

Aku diam

Diam menahan

Diam menjeda

 

Hujan itu belum deras

Deras setelah aku lewat

Kamu diam

Diam menahan

Diam menjeda

 

Aku duduki bangku itu

Entah kemana kamu setelahnya

Kita diam

Diam menahan

Diam menjeda

Last Editor : Khairiyah Sartika
Komentar
-TERPOPULER-